TR
EN
Menu
Ücretsiz Üye Ol

Üye Ol

Yat Kullanıcısı

Marina

Üye Girişi

Anasayfa / Gizlilik ve Güvenlik

HİZMET KOŞULLARIMIZ SAHİP OLDUĞUNUZ AKILLI TELEFONLAR VEYA AYNI İŞLEVE SAHİP SAİR CİHAZLARLA (BUNDAN SONRA “CİHAZ” OLARAK ANILACAKTIR), “DOCKING TO MARINA” UYGULAMASINI (BUNDAN SONRA “UYGULAMA” OLARAK ANILACAKTIR) CİHAZINIZA İNDİRİP ÜYE OLMANIZ VE UYGULAMADAN MARİNA REZERVASYONU YAPMANIZ HALİNDE, GİZLİLİK DÂHİL OLMAK ÜZERE, AŞAĞIDAKİ KOŞUL VE ŞARTLARIMIZI OKUDUĞUNUZU VE ANLADIĞINIZI; EN AZ ON SEKİZ (18) YAŞINDA OLDUĞUNUZU VE UYGULAMA’YI SÖZ KONUSU AMAÇLARLA KULLANIYOR OLMANIZIN HİÇBİR KANUNU İHLAL ETMEDİĞİNİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT ETMEKTESİNİZ. SÖZ KONUSU REZERVASYONLARI GERÇEKLEŞTİRMEDEN ÖNCE “KULLANIM KOŞULLARINI KABUL EDİYORUM.” YAZILI KUTUCUĞU İŞARETLEYEREK, REZERVASYONU GERÇEKLEŞTİRMEYECEĞİNİZ HALLERDE İSE BU SAYFADA YER ALAN İŞBU KULLANIM KOŞULLARINI (KISACA "KULLANIM KOŞULLARI") OKUYARAK KABUL ETMEDİĞİNİZ TAKDİRDE, LÜTFEN UYGULAMA’YI KULLANMAKTAN VAZGEÇİN. UYGULAMA’YI KULLANMAYA DEVAM ETMENİZ BU KOŞULLARIN TARAFINIZDAN KABUL EDİLDİĞİ ANLAMINA GELECEKTİR. İŞBU UYGULAMAYA GİREREK KULLANICI PROFİLİ OLUŞTURMANIZ VE REZERVASYON YAPMANIZLA BİRLİKTE, MALİKİ YA DA ZİLYEDİ OLDUĞUNUZ TEKNENİN ULUSAL VE BEYNELMİLEL MEVZUATA, YOLA, SEYRÜSEFERE, MARİNALARA YANAŞIP BAĞLANMAYA UYGUN OLDUĞUNU, TEKNENİN EHİL VE YETKİN LİSANSLI MÜRETTEBAT TARAFINDAN KULLANILDIĞINI BAŞTAN TEYİT VE TAAHHÜT ETMİŞ BULUNMAKTASINIZ. TEKNE’NİN SİCİLDE BİR BAŞKASI ADINA KAYITLI OLMASINDAN VEYA YASAL OLMAYAN KULLANIMLARDAN DOLAYI ŞİRKET SORUMLULUK KABUL ETMEZ. 1. TANIMLAR ŞİRKET: Şirket merkezi Çırkan Mahallesi Şehit Barış Akay Caddesi No:14 A-2 Bodrum/Muğla adresinde mukim, 1710571702 Vergi Numarası ile tescil edilmiş ve Bodrum Ticaret Odası’nda sicil kaydı tutulmakta olan Bilgehan Denizcilik Anonim Şirketi’ni ifade eder. UYGULAMA: Şirket’e ait uygulama olan “Docking to Marina” uygulamasını ve web sitesini ifade eder. KULLANICI: Şirket’e ait Uygulama olan “Docking to Marina” ile aracılık ettiği hizmetlerden faydalanmak amacıyla işbu sözleşmede belirtilen şart ve kuralları kabul ederek Uygulama’ya kayıt olan, Marina rezervasyonu ve ödemelerini gerçekleştiren gerçek kişileri ve tüzel kişileri ifade eder. CİHAZ: Akıllı telefonlar veya aynı işleve sahip sair cihazları ifade eder. MARİNA: Teknenizi bağlamak için rezervasyon yaptırmak istediğiniz marinayı ifade eder. TEKNE: Rezervasyon yaptırmak istediğiniz tekne, yat, yelkenli veya gemi gibi deniz taşıtını ifade eder. 2. GİRİŞ 2.1. Uygulama’nın sahibi “Çırkan Mahallesi Şehit Barış Akay Caddesi No:14 A-2 Bodrum/Muğla” adresinde ikamet eden Bilgehan Denizcilik Anonim Şirketi (bundan böyle kısaca "Şirket" olarak anılacaktır) olup, Uygulama’da sunulan tüm Marina rezervasyon hizmetleri Şirket tarafından sağlanmaktadır. Uygulama sahibi bu Uygulama’da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, Uygulama’yı, Uygulama kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Uygulama, Türkiye Cumhuriyeti kanunları, devletlerarası hukukla doğrudan ilgili olduğundan, işbu sözleşmedeki Şirket edimleri öncelikli olarak kamu otoritelerinin uygulamaları, izinler, bayrak kısıtlamaları, uluslararası örgütler ve devletlerin tek yanlı ya da karşılıklı alacakları kararlarla kısıtlanmadığı sürece ifa edilecektir. 2.2. Uygulama’nın amacı, Kullanıcı’lara ait Tekne’lerin bağlanmak istedikleri Marina’larla buluşturup Teknelerin bağlanmasına aracılık etmektir. İşbu Uygulama ile Şirket, Marina ya da Kullanıcı’nın ve Tekne’nin edimlerini tekeffül etmez. Şirket, rezervasyon ile birlikte üzerine düşen edimi ifa etmiş ve ücrete hak kazanmış olacaktır. Daha sonra Kullanıcı ile Marina arasında olabilecek anlaşmazlıklar hiçbir şekilde Şirket’e yansıtılamaz, Şirket’ten arabuluculuk, hakemlik, tanıklık istenemez. Bu durumlarda Şirket sadece yetkili idari ve adli makamlara elektronik kayıtlarını ibrazla yükümlüdür. 2.3. Bu Uygulama’da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yararlananlar veya herhangi bir şekilde Uygulama’ya erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları'nı Şirket dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak Uygulama’da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. Şirket tarafından işbu Kullanım Koşulları'nda yapılan her değişikliği Uygulama hizmetlerinden yararlanan ve Uygulama’ya erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 2.4. İşbu Kullanım Koşulları ayrıca, Şirket hizmetlerinden yararlanacak olan Kullanıcılarla, iş ortaklarıyla ve Tekne’yi fiilen idare eden, zilyetliğinde bulunduranlarla, Kullanıcı’nın müstahdem, misafir, kiracılarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır. 2.5. Uygulama sahibi, sunmuş olduğu içeriği ve hizmetleri ayrıca ücretlendirme; Uygulama üzerinden komisyon, reklam, sponsorluk gibi kalemler üzerinden gelir elde etme hakkını saklı tutmaktadır. 3. UYGULAMANIN İŞLEYİŞİ VE GENEL HÜKÜMLER 3.1. Uygulamadan seçtiğiniz marinada bağlama yeri rezervasyonu yapmanıza yönelik hizmetimiz şirketimiz tarafından Uygulama vasıtası ile sağlanmaktadır. Bağlama yeri rezervasyonu yapma işlemi sırasında görüntülediğiniz marina fiyatları, marinanın resimleri, teknik özellikleri, rezervasyonunuzun şart ve bilgileri, kampanya süresi gibi Uygulama’da yer alan içerikler anlaşmalı olduğumuz marinaların tarafımıza sağladığı bilgiler dâhilinde oluşturulmaktadır. Marina fiyatları teknenizin materyali, uzunluk, genişlik, derinlik ve bildireceğiniz özelliklerine göre belirlenecek olup işbu fiyat politikası marinaların tarafımıza bildirdiği fiyat politikası dâhilinde ve şartlarında uygulanmaktadır. 3.2. Uygulama’ya üye olarak, seçtiğiniz Marina’da tekneniz için rezervasyon yapmanız halinde bu sözleşmeyi ve tüm içeriği de kabul ettiğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz. Uygulama’dan yararlanabilmeniz, hizmetin mobil platformunuz veya servis sağlayıcınız tarafından da destekleniyor olmasına bağlıdır. Uygulama, rezervasyon, Marinaya girişte ve Marinadan ayrılırken telefon servisini, veri erişimini ve mesajlaşma imkânlarını gerektirmekte olup, bunlardan faydalanacağı tarafınızdan kabul ve taahhüt edilmektedir. Operatörünüz telefon, veri ve mesajlaşma için ücretlendirme yapabilir ve bu gibi masraflardan tarafınız sorumlu tutulacak olup şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Uygulama’nın cihazınız veya üzerinde bulunan yazılım ile uyumlu olması şirketimiz tarafından garanti edilmemektedir. 3.3. Uygulama’da yer alan içerikler anlaşmalı olduğumuz Marinaların sağladığı bilgiler dâhilinde oluşturulduğundan; bütün bilgilerin hatasızlığını, eksiksizliğini ve doğruluğunu taahhüt edemediğimiz gibi herhangi bir hatadan; Uygulama’daki muhtemel geçici ve/veya kısmi arıza, onarım, iyileştirme veya bakım çalışmaları ya da diğer durumlardan kaynaklanan herhangi bir kesintiden; kusurlu, yanıltıcı veya gerçek dışı bilgilerden veya bilgilerin iletilmemesinden şirketimiz sorumlu değildir. Bütün Marinalar Uygulama’da görüntülenen bilgilerin hatasızlığından, eksiksizliğinden ve doğruluğundan her daim sorumludur. 3.4. Kullanıcı, Uygulama üzerinde, Marinalardan alınan içeriğin doğru, eksiksiz veya kesintisiz olacağı hakkında Şirket tarafından hiçbir taahhütte bulunulmadığını, ayrıca, internet alt yapı ve telekomünikasyon sağlayıcı firmalardan kaynaklanan bağlantı kopukluğu, iletişim aksaklığı gibi durumlarda yaşanan zararlardan Şirket’in sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 4. GİZLİLİK POLİTİKAMIZ 4.1. Kişisel bilgiler olarak tanımlanan; adınız ve soyadınız, adres bilgileriniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, banka bilgileriniz, şirket bilgileriniz, vergi kimlik numarası gibi bilgileriniz uygulamadaki hizmetlerden rahatça faydalanabilmeniz amacıyla saklanmaktadır. Seçtiğiniz Marinada bağlama yeri rezervasyonu yapma işleminde kullandığınız isim ve soy isminizin, e-posta adresinizin ve telefon numaranızın seçtiğiniz marina ile paylaşılması durumu haricinde kişisel bilgileriniz rızanız alınmadan üçüncü kişilere açıklanmaz. Ancak kişisel bilgileriniz devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi gibi durumlarda, kanuni ve yasal sebeplerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilir. 4.2. Hizmetlerimiz sadece kişisel ve gayri ticari kullanıma açıktır. Bu nedenle internet sitemizde sunulan içeriğin veya bilginin, yazılımın, ürün ve hizmetlerin herhangi bir ticari veya rekabetçi faaliyet ya da amaçla tekrar satılması, kopyalanması, izlenmesi, görüntülenmesi, indirilmesi veya çoğaltılması FSEK, TTK ve SMK uyarınca yasaktır. 5. KULLANIM KOŞULLARI 5.1 Hizmetlerimizden yararlanmak için Uygulama’yı Cihaz’ınıza yükleyip, Üye olarak sisteme kayıt yaptırmanız ve şifre oluşturmanız gerekmektedir. Üye kayıt işlemi sırasında gerçek kişi için; isim, soy isim, telefon numarası, teknenin ismi, sözleşmesinin bulunduğu marina ismi, teknenin türü, bayrağı, bağlama limanı, metaryali, sicil numarası, uzunluk-genişlik-derinlik bilgileri ile e-posta adresinin bildirilmesi zorunludur. Tüzel kişi için ise şirket ismi, vergi kimlik numarası, vergi dairesi, telefon numarası ve teknenin ismi, sözleşmesinin bulunduğu marina ismi, teknenin türü, bayrağı, bağlama limanı, metaryeli, uzunluk-genişlik-derinlik bilgileri ile e-posta adresinin bildirilmesi zorunludur. Ayrıca Uygulama üzerinden seçtiğiniz Marina’da rezervasyon yaptırmak istediğiniz teknenin isminin, materyalinin, sicil numarasının, teknenin uzunluğunun, genişliğinin ve derinliğinin, teknenin Bağlama Limanı ve hangi ülkenin bayrağını taşıdığı bilgilerinin de doğru ve eksiksiz olarak girilmesi zorunludur. Teknenin bağlı olduğu bayrak ülkesi ile Türkiye Cumhuriyeti veya işbu sözleşme ile rezervasyon yapılacak MARİNA’nın bulunduğu ülke arasında karşılıklı ya da tek taraflı kamu otoritelerince uygulanan yasak, engel, ek şartlar, güvenlik önlemleri varsa, bu şart ve yasaklar işbu sözleşmenin parçasıdırlar. KULLANICI, teknenin hukuki koşullar ve teknik şartları düzenleyen mevzuata uygunluğunu taahhüt eder. Bu bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu tarafınıza ait olup bilgilerin hatalı ya da eksik bildirilmesinden ötürü Şirket’in hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. 5.2 Kullanıcı Uygulama’yı kullanmadan önce on sekiz (18) yaşını doldurmuş olduğunu kabul eder. Aksi koşulda Şirket hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir. 5.3 Kullanıcı, uygulamaya girilen bilgilerinin içeriğinden ve doğruluğundan sorumlu olduğunu, sisteme bilgileri girdikten sonra değişiklik yapılamayacağını, bununla ilgili bir zarar oluşması halinde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. Uygulama üzerinde yapılan bir rezervasyon veya satın alınan hizmet, bir başkası adına devredilemez ve isim değişikliği yapılamaz. 5.4 Kullanıcı, şifrelerinin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifresini başkasına vermemeyi, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu, şifrelerinin 3. Kişilerin eline geçmesi halinde Şirket’in oluşabilecek zararlardan sorumlu olmadığını, kullanıcı adı ve şifrenin kötüye kullanılması ve/veya başkası tarafından kullanılması halinde üyelikten doğan tüm haklarını kaybedeceğini, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımlarının geri alınacağını, her türlü tedbirin uygulanabileceğini ve bundan dolayı Şirket, Marina ya da üçüncü kişilerin doğmuş ve doğacak zararlarını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde, uygulamanın da uğrayacağı zararlardan şifresini devrettiği üçüncü şahıslarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağını bilir ve kabul eder. 5.5 Cihaz’ınıza indirdiğiniz Uygulama vasıtasıyla yaptığınız Marinalar tarafından belirlenen fiyattan tekne rezervasyonu işleminde rezervasyonu yaptığınız Marina ile aranızda kanunen bağlayıcı bir sözleşme ilişkisinin oluştuğunu kabul etmektesiniz. Marina rezervasyonu yapma işleminizin akabinde işleminizle ilgili ödeme için İnternet üzerinden yapılan online satın alma işlemleri sadece Visa, Master Card ve American Express Kredi kartları ve banka kartları (debit kart) ile aşağıda belirtilen şekilde yapılabilmektedir: -Güvenlik nedeni ile satın alma sırasında kartınızın üç haneli güvenlik kodunu (CVC Numarası) girmeniz istenecektir. Güvenlik kodu kartınızın arkasında, imza hanesinde bulunan kredi kartı numarasından sonra yer alan üç rakamdır. Bir alımı onayladığınızda ilgili tutar (vergi ve diğer masraflar dâhil) ödeme için kullanılan karttan tahsil edilir. -Uygulama üzerinden yapacağınız ödemelerde 3D Secure güvenlik sistemi zorunludur. 3D Secure kullanımıyla ilgili gerekli bilgiyi bankanızdan alabilirsiniz. Şirket, dolandırıcılık şüphesi bulunan ödeme işlemlerinde kredi kartı için ek güvenlik önlemleri alabilir, Kullanıcı’dan ek teyit sağlanmasını isteyebilir. Ek güvenlik teyidi sağlanamadığı durumlarda Şirket rezervasyonu iptal edebilir. Böyle bir durumda, Kullanıcı rezervasyon sırasında verilen iletişim bilgileri aracılığıyla bilgilendirilir. Rezervasyon sırasında verilen bilgilerin doğruluğundan Kullanıcı sorumludur, Şirket bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez. 5.6 Kullanıcı, ödeme için kullanılan banka veya kredi kartının, Secure 3D sistemi üyesi olması gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Secure 3D sistemi kart sahibini, banka veya kredi kartının 3. Kişiler tarafından izinsiz kullanımını engelleyen ve olası risklere karşı güvence altına alan bir sistemdir. Site üzerinden Secure 3D sistemi ile yapılan satın alımlardan, Kullanıcı tek sorumluluğun kendisinde olduğunu, Secure 3D sistemi ile gerçekleşen ödemeleri için harcama itirazında bulunamayacaklarını, bulunsalar dahi Secure 3D tam doğrulama sistemi ile işlemler gerçekleştiğinden itirazlarının geçerli olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.7 Hizmetin ifasından sonra Kullanıcı’nın bedeli ödemek için kullandığı kredi kartının Uygulama’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini Şirket’e ödememesi halinde Kullanıcı, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan satın alma tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır. 5.8 Rezervasyonunuzun ödemesini yukarıda sayılan şekilde gerçekleştirdiğiniz takdirde rezervasyonunuz yapılmış sayılacaktır. Rezervasyonunuzu yaptığınız andan itibaren, rezervasyonunuzun ayrıntılarını ilgili Marina’ya iletmek ve Marina adına size bir teyit e-postası göndermek suretiyle siz ve Marina arasında bağlantıyı sağlamaktayız. Uygulama mümkün olan en kesin bilgileri tarafınıza ulaştırmayı hedeflemektedir, ancak hizmetin tam, güvenilir, kesintisiz, doğru, hatasız olacağına dair garanti verilmemektedir. Kullanıcı, Uygulama’yı “olduğu gibi” kabul eder. Kullanıcı kendisine e-posta ve sms yoluyla gönderilen bildirimlerin, e-postanın iletim tarihinde tebliğ edildiğini ve gördüğünü kabul eder. 5.9 Uygulama’da yer alan bir Marina’da rezervasyon yapmak suretiyle, ilgili Marina’nın iptal ve rezervasyonu kullanmama durumlarında uygulanan koşullarına ve dahi Marina’nın sunduğu hizmet ve/veya mallar dâhil kalışınız süresince rezervasyonunuza uygulanabilecek, ilave koşul ve şartlara tabi olduğunuzu tasdik edersiniz. Şirketimiz, Marina’nın, kendisinden kaynaklanan şartlardan dolayı özel uygulamaları ve talepleri ile ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. Verilen hizmet bir yanıyla kamusal nitelik taşıdığı ve marinalarda aynı zamanda hudut, gümrük, güvenlik konularında resmi kurumlarca da kurallar belirlendiği için Kullanıcı, aynı zamanda bu kurallara da uymak zorundadır. Kullanıcı, fiilen ödemeyi yaptığı sırada Uygulama’da yer alan belirli fiyat ve özel fırsatların iptal veya değişikliğe uğrayıp uğramadığını ve rezervasyon ayrıntılarını kontrol etmek suretiyle rezervasyon yaptırdığı Marina’nın koşullarını incelediğini ve bu koşulları kabul ettiğini beyan eder. 5.10 Kullanıcı yalnızca Uygulama üzerinden belirlediği tarihler arasında teknenin ilgili Marina’ya bağlanması için rezervasyon hizmeti alarak ödeme yapacağını kabul etmiş olup, Kullanıcı’nın Marina’dan ayrıca talepleri olması halinde bu taleplerinin Şirket’i bağlamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Böyle bir durumda Kullanıcı taleplerini ilgili Marina’ya iletecektir. 5.11 Marina rezervasyonu yapma işlemini başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra kullanıcı panelinizin mesajlar bölümüne ve e-posta adresinize teyit yazısı (confirmation) gönderileceğinden, e-mail adresinin doğruluğu sizin verdiğiniz bilgilerin geçerliliği ile ilgilidir; yanlış ve/veya eksik e-mail adres girişi ile teyit yazısının gönderilememiş olmasında şirketimizin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu durumda Şirket elektronik kayıtları tek delil olarak kabul edilecek ve Şirket sisteminde gönderildiği bildirilen maillerin ulaşmamış olması Şirket’i bağlamayacaktır. 5.12 Marinaya teknenin bağlanması için marinanın talep edeceği evraklar Marinanın isteği ve sorumluluğundandır. İstenilecek evraklarla ilgili Şirket’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. 5.13 Hizmete dair fatura Şirket tarafından adınıza keşide edilecektir. Bu fatura içeriği “Marina konaklama ücreti” olacaktır. Ayrıca Marina tarafından adınıza fatura düzenlenmeyecektir. Marinadan ayrılırken Uygulama üzerinden ayrılma tarihi ve saati Şirket’e bildirilecek ve rezervasyon yapılan günden fazla kalınmış ise aradaki fark günlerin ödemesi de yapıldıktan sonra adınıza fatura düzenlenerek adresinize gönderilecektir. Rezervasyon yapılıp Marinaya giriş yapıldıktan sonra, yapılan rezervasyondan fazla kalınması halinde fazla kalınan süreye ait ücret ödenmeden Teknenin Marinadan çıkması Şirket tarafından engellenebilecektir.(tartışılabilir.) 5.14 Ödemesini ve yer rezervasyonunu yapmış olduğunuz Marina’da teknenizin bağlanması hizmeti şirketimiz tarafından ifa edilmez. Bu nedenle hizmetin verilememesinden veya teknenizin bağlanacağı Marina hakkındaki bilgi ve kalitenin eksik, hatalı veya yanlış olmasından, sadece yer rezervasyonu yapılan Marina sorumludur. 5.15 Marina’nın sağladığı bilgilerin hatalı, eksik, yanlış olmasından, Marina’nın yerine getirdiği hizmetten, Uygulama’nın kullanılmasından veya kullanılmamasından, gecikmesinden ve bundan dolayı maruz kaldığınız doğrudan veya dolaylı zararlardan ve kayıplardan; her türlü iptal, Marina’da aynı yeri çifte rezervasyonu, mücbir sebepler ile tarafımıza bağlı olmayan başka nedenlerle veya Marina’nın, çalışanların, görevlilerin ihmal veya kasıtlarından dolayı karşılaşabileceğiniz doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarar, kayıp ve maliyetten Şirket’in sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. 5.16 Marina’da tekneniz için bağlama yeri rezervasyonu yaparak ödemenizi gerçekleştirmenize esas bilgiler Marinalar tarafından bizzat sisteme girilen verilerden ibaret olup, bütün fiyatları, kontenjanları, şartları ve Uygulama’da görüntülenen diğer bilgileri güncellemekten bizzat Marinalar sorumludur. 5.17 Uygulama’da sunulan yazılım, içerik ve bilgilerin tüm fikri mülkiyet hakları şirketimize aittir. Şirketimiz sunduğu hizmetlerin telif haklarına, içeriklerine ve veri bankalarının bütün haklarına sahip olup, izin alınmadan çoğaltılıp yayınlanamaz ve farklı bir şekilde kullanılamaz. İzinsiz kullanımdan dolayı Şirketimizin hukuki ve cezai yollara başvurma hakkı saklıdır. Uygulama’ya dışarıdan verilen linkler ve içeriklerden dolayı şirketimiz sorumlu değildir. 5.18 Şirketimiz, Uygulama’nın kullanışlılığını her zaman değiştirme, kısıtlama ya da durdurma hakkını saklı tutmaktadır. Kesintisiz hizmet verme amacına rağmen bakımı, geliştirilmesi veya şirketimizden kaynaklanmayan başka arızalardan dolayı kullanma imkânının kısıtlanması veya kullanılabilirliğinin azalması gibi hallerde oluşabilecek veri kaybından şirketimiz sorumlu değildir. 5.19 Kişisel bilgileriniz, Uygulama için düzenlenen kampanya ve fırsatlardan sizi bilgilendirmek amacıyla kullanılabilir. Bu duyurular e-posta, e-bülten, kısa mesaj (SMS) vs şeklinde olabilir. Kullanıcı isterse bunu durdurabilir. 5.20 Şirketimiz Google Analytics, Flurry Analytics ve benzeri takip sistemlerini kullanır ve istatistiki amaçlarla bu sistemler kullanımınıza ait bilgileri saklayabilirler. Saklanan bilgiler anonimleştirme işlemine tabi tutularak saklanırlar, yani bu verilere bakılarak kimliğinizin tespit edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bu anonimleştirme işlemi hem kullandığınız mobil cihaz platformları (IOS ve Android) hem de bahsi geçen takip sistemleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bilgileriniz yapılan tercihleri değerlendirmek, sitenin aktivite raporları veya uygulamayı geliştirmek amaçlı olarak kullanılabilir. Şirket, belirtilen platformlarda saklı olan bu bilgileri kanuni ve yasal bir gerekçe olmadan üçüncü kişilerle paylaşmaz. Bu anlaşma ile Şirket tarafından kişisel bilgilerin belirtilen şart ve gerekçeler dâhilinde toplanmasını ve kullanılmasını da onaylamış olmaktasınız. Buna ek olarak bilgilerinizin toplanmasında Kişisel Veriler ve Gizlilik Sözleşmesi’ni de kabul etmiş sayılırsınız. 5.21 Ne şirketimiz ne de siteyi ve içeriğini yaratmak, desteklemek, lanse etmek veya başka bir şekilde kullanıma sunmakla görevli sorumlularımız, yöneticilerimiz, çalışanlarımız, temsilcilerimiz, bağlı kuruluşlarımız, iştirakimiz olan şirketler, dağıtıcılarımız, iştiraklerimiz, ortaklarımız, lisans sahiplerimiz, aracılarımızdan herhangi biri, yasaların izin verdiği ölçüde; a) Herhangi bir cezai, özel, doğrudan veya dolaylı kayıp veya zarar, kar kaybı, itibar kaybı veya tazminat hakkı kayıplarından vb. b) Uygulamamızda sunulan Marina ve fiyat bilgileriyle (fiyatlar, kontenjan ve derecelendirme dâhil) ilgili herhangi bir hatadan c) Marina’nın yerine getirdiği hizmetler ve sunduğu mallardan, d) Uygulamamızın kullanımı, kullanılamaması veya gecikmesi neticesinde, bundan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak tarafınızın karşılaştığı, maruz kaldığı veya karşıladığı doğrudan veya dolaylı her türlü zarar, kayıp, ceza veya maliyetlerden, e) Her türlü (kısmi) iptal, çifte rezervasyon, grev, mücbir sebep ya da ihtiyarımızda olmayan herhangi başka bir olaylar dâhil olmak üzere, Marina’ya ait veya (tamamen veya kısmen) Marina’ya (çalışanlarına, yöneticilerine, görevlilerine, aracılarına, temsilcilerine veya iştiraki şirketlere) atfedilebilecek (kanuni) fiiller, hatalar, ihlaller, (ağır) ihmaller, kasti suiistimal, kusurlar, adem-i ifa, yanlış beyanlar, haksız fiil, muamele veya kusursuz sorumluluğa bağlı her türlü kişisel yaralanma, ölüm, maddi zarar, veya tarafınızın maruz kaldığı veya karşıladığı doğrudan, dolaylı veya cezai diğer her türlü zarar, kayıp veya maliyetlerden mesul tutulamaz. 5.22 Kullanım şart ve koşulları yasal gereklilik gibi nedenlerle zaman zaman değiştirilebilir ve güncellenebilir. Şirketimiz bu hakkı her zaman saklı tutar. Bu halde güncel kullanım şart ve koşulları cihaz ekranlarınızda görülebilecektir. Kullanıcı, uygulamayı kullanmaya devam ederek değişen şartları kabul etmiş olur. 5.23 Kullanıcı’nın Marina’da kaldığı süre içinde kendisi, istihdam ettiği personeli veya Teknede bulunan yolcularının kendi aralarında, Marina çalışanları ile veya diğer Teknelerde bulunanlarla olabilecek uyuşmazlıkları hiçbir şekilde Şirket’e yansıtılamaz. Teknelerin Marina içerisinde “denizlerin gemiler tarafından kirletilmesinin önlenmesine ait uluslararası sözleşme” (MARPOL 73/78 maddesince) ve Marinanın almış olduğu diğer önlemlerine uymak zorundadır, (gürültü, sintine boşaltımı çöp vb.) aksi davranışlar Şirket sorumluluğunda değildir. Teknelerin marinaya bağlı olduğu süre içerisinde Kullanıcıların balık vb avcılık yapmasının yasak olduğu Marinalarda bu kuralı uymadığı takdirde yaşanabilecek sorunlar ile Marina içerisinde bisiklet vs gibi herhangi bir taşıt kullanımı yasağı veya evcil hayvan beslemeden kaynaklı sorunlardan Şirket sorumlu değildir. KULLANICI’nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen KULLANICI sorumludur. 5.24 Şirket’in aracılık ederek, Uygulama üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin sorumluluğu, yasaların izin verdiği ölçüde ve Şirket’in hizmeti kasten verdirmediği ya da ağır ihmali ile buna sebep olduğunun Yargı kararı ile ispat olunduğu takdirde, Kullanıcı’nın toplam rezervasyon bedeli ile sınırlı olacaktır. 5.25 Kullanıcı, Şirket’in Uygulama üzerinden aracılık ederek verdiği hizmetlerde siyasi gösteriler, grev, asgari yolcu sayısı, devletlerarası ilişkilerde değişiklik, halk hareketleri, hava şartları, doğal afet ve teknik sorunlar gibi iradesi dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek aksaklıklardan sorumlu tutulmayacağını, kabul beyan ve taahhüt eder. 5.26 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün geçerliliğini veya bağlayıcılığını yitirmesi, geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. 5.27 Kullanıcı/Üye, işbu Kullanım Koşulları'nın tümünü ve ayrıca aşağıdaki linklerde de sitede de yer almakta olan web sitesi kullanım koşulları ve gizlilik sözleşmesini okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisi ile ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul beyan ve taahhüt eder. 6. REZERVASYON İPTAL ŞARTLARI 6.1 Kullanıcılar rezervasyonu, rezervasyonun yapıldığı tarihten itibaren üç (3) gün içinde (Marinaya giriş tarihi 3 günden az değil ise) ücretsiz iptal edebilir. Rezervasyon üç (3) gün içindeki bir tarihe yapıldıysa iptal edilse dahi ücret iadesi yapılmaz. 6.2 Kullanıcılar rezervasyonu, rezervasyon tarihine üç (3) günden fazla yedi (7) günden az bir süre kala iptal ederse ücretin %50’si iade edilir. 6.3 Kullanıcılar rezervasyonu, rezervasyon tarihine yedi (7) günden fazla on beş (15) günden az bir süre kala iptal ederse ücretin %75’i iade edilir. 6.4 Kullanıcılar rezervasyonu, rezervasyon tarihine on beş (15) günden fazla bir süre kala iptal ederse ücretin tamamı iade edilir. 7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI Sınai Mülkiyet Kanunu başta olmak üzere mevzuat gereğince koruma altına alınmış bulunan “Docking to Marina” markası ve logosu, “Docking to Marina” mobil uygulamasının ve Platform’unun tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak geliştirilmesi, Bilgehan Denizcilik Anonim Şirketi tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Kullanıcı, Bilgehan Denizcilik Anonim Şirketi’nin veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı, mobil uygulamasının veya web sitesinin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Bilgehan Denizcilik Anonim Şirketi'nin yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Kullanıcının, üçüncü kişilerin veya Şirket’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı Şirket’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür. 8.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 8.1. Bu sözleşme, KULLANICI’ya erişim kodu ve şifresinin bildirildiği tarihten itibaren feshedilene kadar geçerlidir. KULLANICI’nın bedeli ödememesi ve UYGULAMA ’nın erişimi kapatması, sadece sözleşmenin bedel ödeme ve erişim verme borçlarını etkiler, sözleşmenin diğer maddeleri geçerli kalmaya devam eder. 8.2. UYGULAMA, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bedelin kullanılmayan kısmını iade etmek kaydıyla, KULLANICI’ya verdiği erişimi tek taraflı olarak durdurma hakkını saklı tutar. 9.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME 9.1. Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler. 9.2. Uyuşmazlık halinde Bodrum Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. Uyuşmazlığa uygulanacak hukuk Türk Hukukudur. Uyuşmazlık halinde şirketimizin ve rezervasyon yaptırılan şirketin ticari defterlerin yemin ve her türlü kayıtların asılları gerekmeksizin münhasır delil olarak kabul edilecektir. 9.3. KULLANICI adına düzenlenen faturada yazılı adresinin yasal tebligat adresi olduğunu, bu adrese yapılacak tebligatların yasal sonuç doğuracağını kabul eder. 9.4. KULLANICI erişimi ve veri tabanının kullanılmasıyla ilgili olarak taraflar UYGULAMA kayıtlarının kesin delil teşkil ettiğini kabul ettiği gibi İcap ve kabul, ödemeler, ihtar, ihbar gibi konularda taraflar faks sayfalarının ve elektronik posta mesajlarının asılları gerekmeksizin kesin delil olduğunu da kabul ve taahhüt ederler. Şirketimiz Bilgehan Denizcilik Anonim Şirketi “Çırkan Mahallesi Şehit Barış Akay Caddesi No:14 A-2 Bodrum/Muğla” adresinde mukim olup, Bodrum Ticaret Odasına 013214 Sicil numarası ile kayıtlı olup, Vergi Numarası 1710571702’dir. 10.MUHTELİF HÜKÜMLER 10.1 Uygulamanın bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez. 10.2. Ne taraflar arasındaki davranış biçimi ne de ticari uygulamalar ve örf ve adetler bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün değiştirilmesi için – UYGULAMA’NIN sözleşmeyi değiştirme hakkı saklı kalmak kaydıyla – herhangi bir rol oynamayacaktır. Telefon : +90 252 319 59 51 E-posta: info@dockingtomarina.com İŞLEMLERE DEVAM EDİLMESİ YUKARIDAKİ SÖZLEŞMENİN OKUNUP, ANLAŞILDIĞI VE TÜM HÜKÜMLERİYLE BERABER İHTİRAZİ KAYITSIZ OLARAK KABUL EDİLDİĞİ ANLAMINI TAŞIMAKTADIR. Sözleşmenin Güncellenme Tarihi: 21.06.2020